Dzień Pracownika Socjalnego 2017

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-12-14 09:24
zdjecie1
zdjecie2
23 listopada 2017r. pracownicy socjalni  i pracownicy pomocy społecznej z powiatu konińskiego spotkali się na uroczystości poświęconej Dniu Pracownika Socjalnego. Wzięło w niej udział 150 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Miejsko Gminnych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zarząd Powiatu reprezentowała pani Halina Lenartowicz, członek Zarządu. Spotkanie miało integracyjny charakter, był to czas życzeń, podsumowań oraz wspólnej zabawy.
 
                                                                                                                 Elżbieta Sroczyńska

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego