„RODZINNA MAGIA ŚWIĄT”

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-12-11 10:18
magia swiat
magia swiat 2
magia swiat 3
magia swiat 4
magia swiat 5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej   przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „ PEGAZ”  PWSZ w Koninie w dniu 8 grudnia zorganizował  kolejną edycję  Świątecznych spotkań z rodzinami zastępczymi  powiatu konińskiego  i wspierającymi je instytucjami p.n. „RODZINNA MAGIA ŚWIĄT”.  
Spotkanie miało charakter integracyjno-edukacyjny i realizowane było w ramach promowania rodzicielstwa zastępczego. Dla Powiatu Konińskiego, który realizuje wyłącznie rodzinne formy wspierania dzieci pozbawionych opieki, takie spotkania mają ogromne znaczenie, bo są okazją do  zaznaczenia niezwykle ważnej roli rodzin zastępczych w realizowanych przez powiat zadaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz pozyskiwania nowych kandydatów.
W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, w programie przygotowanym i realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe  nie zabrakło gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  Rodziny zastępcze i przyjaciele miały okazje do rozmów, wymiany doświadczeń i spotkań.
Przedsięwzięcie  wspierali liczni Partnerzy : Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy, Dom Pomocy społecznej w Ślesinie, Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, Parafia Św. Wojciecha w Koninie, Agnieszka Nejman- wolontariuszka, Dominika Pietruszka-wolontariuszka, Agnieszka Rubczewska-koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za wsparcie.

 

                                                                                                      Elżbieta Sroczyńska

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego