Pracownicy PCPR prelegentami w konferencji

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-05-15 08:10

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie p. Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz p. Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w dniu 25 kwietnia 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie aktywnie włączyli się w konferencję pt.: „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej – interwencja, wsparcie, terapia”, która została zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.
Pani Dorota Kaźmierczak  przedstawiła referat pt: „Dziecko w kryzysie z perspektywy praktyki rodzinnej pieczy zastępczej”. Natomiast p. Jacek Biskupski  wygłosił referat pt. „Kryzys w rodzinie doświadczającej przemocy. Praca ze sprawcą przemocy w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych”. Konferencja adresowana była przede wszystkim do osób zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego