Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-02-21 09:01

W dniu 21.02.2017 roku w Kazimierzu Biskupim  rozpoczną się  pierwsze grupowe spotkania kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupę wsparcia poprowadzą pracownicy Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Celem zajęć będzie - zmotywowanie uczestniczek do działań obronnych, zmniejszenie poczucia osamotnienia i nie rozumienia swojej sytuacji, poszukiwanie sojuszników w swoim otoczeniu, zmianę przekonań i stereotypów, uporządkowanie obrazu świata i siebie, obniżenie lęku, złości, wstydu, poczucia krzywdy, naukę radzenia sobie z sytuacją przemocy  - wyjście z beznadziejności. Spotkania będą odbywały się co drugi wtorek miesiąca w godzinach 16.00-19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego