Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-09-30 10:28

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II.

 Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 10 października 2016r.

Wnioski i regulamin dostępne poniżej

  1. Wniosek Moduł II
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Zgoda na przetwarzanie danych
  4. Zaświadczenie z uczelni
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  6. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
  7. Kalkulacja kosztów dodatku
  8. Oświadczenie zgodnie z miejscem zamieszkania
  9. Regulamin

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego