Rozstrzygnięcie naboru

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-09-16 07:56

Rozstrzygnięto nabór na młodszego koordynatora pieczy zastępczej. Szczegóły w załączniku

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego