Wydłużony termin do Aktywnego Samorządu Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-04-08 10:17

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  wyraził zgodę na przedłużenie terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II do dnia 15.04.2016r.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego