Zaproszenie na seminarium

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-03-09 12:16
plakat

 

Studenckie Koło Naukowe PEGAZ ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II seminarium naukowo badawczym pn. UCZYMY SIĘ Z SERCEM, POMAGAMY Z EMPATIĄ PRACA SOCJALNA  MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ, które odbędzie się 15 marca 2016r, w siedzibie PWSZ w Koninie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4 o godzinie 10:00 w sali nr 50.

Współorganizatorami seminarium są:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel w Koninie

Społeczno - Ekonomiczny Zespół Badawczy PWSZ w Koninie

Zakład Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie

SKN WIZJA

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego