„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-02-17 14:46

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości w dniach 22 – 27 lutego 2016r. realizowany będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W trakcie pełnionych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

Na terenie województwa wielkopolskiego, dyżury będą odbywały się w Fundacji „Dziecko w Centrum” (ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań, tel. 786 160 100, pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego