Zaproszenie do składania ofert na środki ochrony osobistej

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-07-22 15:10

Powiatowe Centrum pPomocy Rodzinie zaprasza oferentów do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej

Szczegóły w ogłoszeniu:

Ogłoszenie

Aktualizacja 21.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nformuje, iż zamyka postępowanie bez wyboru oferty.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego