Projekt rehabilitacji dzieci z MPD

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-11-08 13:38

Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi nabór pacjentów do projektu pn. "Upowszechnienie technologicznie wspomaganej disgnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim". Projekt stanowi uzupełnienie fizjoterapii poprzez wykorzystanie zrobotyzowanego i technoilogicznie zaawansowanego zprzętu. Rehabilitacja i zakwaterowanie w ramach projektu jest bezpłatne. Udział w programie mogą wziąć osoby w wieku od 5 do 21 lat z woj. wielkopolskiego ze zdiagnozowanym MPD. Szczegóły projektu w ulotce i na stronie www.orsk.ump.edu.pl/wrpo

Ulotka do pobrania - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego