Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day 2019)

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-06 09:38

Szanowni Państwo !

W dniu 19 marca 2019 roku obchodzony jest  Światowy Dzień Pracy Socjalnej  (World Social Work Day 2019).  Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „ Promowanie znaczenia relacji międzyludzkich ”.
Jest to najważniejszy dzień w roku, w którym pracownicy socjalni oraz instytucje  kształcące do pracy socjalnej na całym świecie spotykają się, aby uczcić osiągnięcia edukacyjne, zawodowe i przekazać przesłanie przewodnie do swoich społeczności, miejsc pracy i ich rządów, aby podnieść świadomość społeczną dotyczącą dorobku i znaczenia pracy socjalnej
oraz potrzeby dalszych  działań w tym zakresie.
Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ
w Koninie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowym. Tematem seminarium będzie:
„ Rola i  znaczenie  budowania  relacji  międzyludzkich  we współczesnej
pracy socjalnej”
Wyrażamy  nadzieję,  że  seminarium  stanie się znakomitą  okazją do  dyskusji między teoretykami i praktykami pracy socjalnej na temat złożonych problemów jakie stoją przed  współczesną pracą socjalną.
Seminarium odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 – 13:00,
 w  Centrum  Wykładowo - Dydaktycznym  PWSZ w Koninie ul. ks. J. Popiełuszki 4, sala nr 46. Uprzejmie prosimy  o przesłanie  tematów  referatów  do  dnia 12 marca 2019 r. na adres: praca.socjalna@konin.edu.pl ( przewidywany czas wystąpienia – 15 minut).
Liczymy na Państwa aktywny udział w Seminarium.

PARTNERZY SEMINARIUM

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

 

 

plakat

 

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego