II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Pieczy Zastępczej

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-06 09:41

Szanowni Państwo,
Fundacja Przyjaciółka, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – dziecko”.
Spotkanie, którego organizatorem jest Fundacja Przyjaciółka wraz z Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, a gospodarzem Powiat Koniński, odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2019 roku. Jego głównym celem jest poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i inspirowanie się wystąpieniami prelegentów. Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób części samorządów udaje się dobrze realizować wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe kierunki w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach Spotkania zaplanowaliśmy cykl dwudniowych zajęć, obejmujących: wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. Do udziału zapraszamy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką wsparcia dziecka i rodziny.
Pierwszego dnia pobytu zapraszamy także Państwa do udziału w wieczornej integracji, w ramach której zaplanowaliśmy koncert zespołu smyczkowego oraz uroczystą kolację w Hotelu Atut w Licheniu.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Jego wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut.
Udostępniamy dla Państwa 250 miejsc. W związku z powyższym o udziale w Spotkaniu decydować będzie kolejność rejestracji.

Program konferencji - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego