Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-05-05 10:43
Zarząd Powiatu wszczyna procedurę konsultacji zpołecznych, których przdmiotem będzie "Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2015 - 2017".

Termin konsultacji rozpoczyna się 29 kwietnia 2015r. i potrwa do 29 maja 2015r. Konsultacje będą miały charakter środowiskowy w formie spotkań konsultacyjnych. Zapraszani będą przedstawiciele grup społeczno zawodowych, pomocy społecznej, sądu, służby kuratorskiej, oświaty, policji służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Dokument podlegający konsultacjom będzie dostępny za pośrednictwem stron internetowych www.powiat.konin.pl, zakładka "Dialog społeczny" oraz www.pcpr.konin.pl w zakładce "Aktualności".

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Powiatu

2. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego