Nabór na usługi logopedy

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-03-09 14:35
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na usługi logopedy w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.

Oferty należy składać do dnia 19.03.2018r do godziny 10.00

Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - pobierz
  3. Oświadczenie o braku powiązań - pobierz
  4. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz
  5. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
  6. Oświadczenie o stanie zdrowia - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego