Anulowanie wyboru oferenta na usługi logopedy

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-03-09 09:03

Zawiadamiany o unieważnieniu postępowania PCPR-WRPO-4113/02/2018 z dnia 20.02.2018r.

treść zawiadomienia - pobierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na świadczenie usługi logopedy dla 8 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego II część zamówienia, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

Protokół z postępowania zamieszczony w załaczniku.

1. Protokół z wyboru oferenta - pobierz

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego