Informacje

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-26 08:17
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Al. 1-go Maja 9,  pokój 467, 456
62-510 Konin
Tel :  63-243-03-07,  63 240 26 35
e-mail: piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

 

Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
mgr Dorota Kaźmierczak  
dorota.kazmierczak@pcpr.konin.pl
tel. 505 598 498

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Marta Sosińska
marta.sosinska@pcpr.konin.pl
 
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Szymon Nowak
szymon.nowak@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 538

 

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Anna Wojtyra
anna.wojtyra@pcpr.konin.pl
tel. 512 636 497

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Ewelina Baranek
ewelina.baranek@pcpr.konin.pl
tel. 797 416 542

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Agnieszka Rubczewska
agnieszka.rubczewska@pcpr.konin.pl
tel. 505 796 632

 
Pracownik socjalny

mgr Monika Juszczak
 

Psycholog w zespole rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Daria Tamulska
daria.tamulska@pcpr.konin.pl
 

Nieetatowi pracownicy zespołu

1. Psycholog - mgr Anna Grudzień

2. Pedagog - mgr Małgorzata Sobieraj

3. Prawnik - mgr Nikola Juzala - Grabowska

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego