Współpraca z otoczeniem społecznym

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:23

Współpracujemy z :

 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu konińskiego,
 • Sądami Rejonowymi,
 • Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Przedstawicielami samorządów lokalnych,
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • Komendą Miejską Policji w Koninie,
 • Centrum Edukacji Przedporodowej „Wspaniały początek” w Koninie,
 • Organizacjami pozarządowymi:
  • Fundacją „Mam marzenie” – oddział Poznański (akcje na rzecz profilaktyki zdrowotnej),
  • Towarzystwem NASZ DOM,
  • Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich(placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego),
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koninie (placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego),
  • Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- adopcja,
  • Zgromadzeniem Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi (placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego),
  • Organizacjami i Ruchami Społecznymi
   • Wspólnota Anonimowych  Alkoholików (do opisu poniżej hiper łącze/ zakładka??)

Współpraca ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. W ramach współpracy z lokalnie działającą wspólnotą Anonimowych Alkoholików są realizowane na terenie powiatu spotkania z profesjonalistami, zawodowo stykającymi się z problemem uzależnienia, na których przekazywane są informacje o wspólnocie, programie 12 kroków i zasadach działania. Każde spotkanie kończy dyskusja z uczestnikami i możliwość zadawania pytań. Na spotkaniach jest również dostępna literatura AA. „Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą

Więcej informacji: Telefon informacyjny intergrupa AA Jedność Konin  723 100 973 (całą dobę)
e–mail: jednosc010@aaorg.pl 


Infolinia AA w Polsce 801 033 242
(pn. – pt. od 8.00 – 22.00, sob. – ndz 16.00 – 21.00)
PUNKT INFORMACYJNO - KONTAKTOWY AA Regionu „Warta”
60 - 841 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 A
e-mail: pik010@aa.org.pl

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
00-020 Warszawa
ul. Chmielna 20
tel. 22 828-04-94 (od pon.-pt. w godz. 8:00-16:00)
e-mail: aa@aa.org.pl

Oficjalna strona internetowa wspólnoty AA w Polsce: www.aa.org.pl 


Audycja Radiowa „Drugi oddech”
Radio „Konin” środa godz. 19.05
95,8 FM;  www.radiokonin.fm

 

 • Krakowską Akademią Profilaktyki „Postaw na rodzinę”,
 • Szkołami:
  • Zakładem Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie (wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży
   w rodzinach zastępczych),
  • Szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatu konińskiego,
 • Służbą Zdrowia.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego