Wolontariat

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:23

Wolontariat adresowany do dzieci i młodzieży przebywających
w rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół wolontariuszy tworzą studenci kierunku praca socjalna Państwowej Szkoły Zawodowej
w Koninie. Celem wolontariatu jest wspieranie rozwoju dzieci  młodzieży w pieczy zastępczej.

 

wolontariat

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego