Poradnictwo specjalistyczne

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:23
Specjalistyczna pomoc psychologiczna, reedukacyjna, rehabilitacyjna i diagnostyczno -konsultacyjna dla :
  • Dzieci w rodzinach zastępczych
  • Rodzin zastępczych i ich dzieci
  • Rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej
  • Kandydatów na opiekunów zastępczych
Specjaliści w Zespołu:
  • Psycholog
  • Pedagog
  • Prawnik

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego