Rodziny zastępcze zawodowe

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-03-26 08:19

Rodziny zastępcze zawodowe w powiecie konińskim

 

zdjęcie prezentacyjne

 

 1. Rodziny zastępcze zawodowe 
 • Anna i Marcin Pacanowscy
             Głodowo 8
             62-590 Golina
 • Grażyna i Marek Kamińscy
             
  Krzymowo 9A
             62-619 Sadlno
 • Jadwiga i Mirosław Sobczak
            
  Nowy Krzymów 14
             62-513 Krzymów
 • Mirosława i Hieronim Prus
            
  Kamienica 14
             62-530 Kazimierz Biskupi
 • Anna I Wiesław Wysoccy
            Łagiewniki 46
            62-580 Grodziec
 • Dorota Czorniej
            Lądek 11
            62-580 Grodziec
 • Lidia Dryjer
            ul. Kościelna 21A
            62-560 Skulsk
 1. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
 • Zofia i Józef Walkowscy
            
  Brzeźniak 1A
             62-590 Golina
 • Elżbieta i Zygmunt Jarka
            
  ul. 20 Stycznia 3
             62-561 Ślesin
 • Magdalena i Dariusz Leonczuk
           ul. Wiosenna 10
           62- 513 Brzeźno

     3. Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

 • Katarzyna i Tomasz Jakubowscy
            Brzeźniak 52 A
            62-590 Golina
 • Izabella Ziarkowska
           ul. Rzgowska 11
           62-504 Posoka

   4. Rodzinne domy dziecka

 • Elżbieta i Józef Urbaniak
            
  ul. Porzeczkowa 10
             62-571 Stare Miasto
 • Emilia i Błażej Michalak
             Chlebowo 5
             62-619 Sadlno
 • Krystyna i Leszek Gralak
             
  Kryszkowice 58
             62-619 Sadlno
Ogólne zasady rodzinnej opieki zastępczej:
 • Zapewnienie kompleksowych usług w oparciu o środowisko dziecka,
  jego rodzinę i przyjaciół.
 • Pomoc w odbudowaniu i podtrzymywaniu związków między dziećmi umieszczonymi
   w rodzinnej opiece zastępczej a rodzinami naturalnymi.
 • Opieranie się na pozytywnych cechach i zachowaniach zarówno dziecka,
  jak i jego rodziny.
 • Realizacja opracowanego celu usługi w oparciu o zespół składający
  się z opiekunów zastępczych, pracowników służb pomocy dziecku i rodzinie, różnego rodzaju specjalistów, pracowników socjalnych, pedagogów rodzinnych, wolontariuszy oraz w miarę możliwości rodziców naturalnych dziecka.
 • Zachęcanie dziecka i jego rodziny do uczestnictwa w opracowywaniu planu usługi i jej celów

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego