ŚDS Ślesin

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-27 18:13

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie jest jednostką organizacyjną  pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, prowadzoną  przez Powiat Koniński. Siedziba ŚDS mieści się w Ślesinie, przy ul. Kościelnej 46, w budynku Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek ten dysponuje 35 miejscami pobytu dziennego . Funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00. Ze względu na swoją specyfikę przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Przedmiotem działalności Domu są usługi w ramach indywidualnym lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Dagmara Szymańska Góralska
ul. Kościelna 46
62-561 Ślesin
Tel. 63 270-62-48

www.sds.info.pl

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego