Zadania Działu Pomocy Instytucjonalnej

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-01-19 12:44
Zadania Działu Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na:
 1. Umieszczanie mieszkańców powiatu konińskiego i innych w domu pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie listy oczekujących na przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych zmieniających wysokość ponoszonej odpłatności za pobyt w DPS (dotyczy osób skierowanych do DPS przed 2004r.).
 4. Sprawozdawczość.
 5. Prowadzenie korespondencji z problematyki DPS.
 6. Przyjmowanie meldunków o stanie osobowym w DPS.
 7. Współpraca z PCPR – mi, ośrodkami pomocy społecznej mająca na celu usprawnienie umieszczania oczekujących na miejsce w DPS.
 8. Współpraca z DPS w Ślesinie i innymi placówkami w zakresie wymiany informacji o wolnych miejscach.
 9. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu.
 10. Wydawaniu decyzji kierujących i ustalających odpłatność za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy.
 11. Przeprowadzaniu wizytacji w ŚDS.
 12. Prowadzeniu korespondencji z problematyki ŚDS.
 13. Współpracy z ośrodkami pomocy społecznej mająca na celu usprawnienie kierowania i ustalania odpłatności.
 14. Zawieraniu umów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi ośrodki o udzielenie dotacji na prowadzenie ośrodków.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego