Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-09-27 14:29

 

Legitymacje wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

Legitymacje wydaje się na podstawie następujących dokumentów:
•    wniosek o wydanie legitymacji (obowiązujący druk od dnia 12.09.2018r.) - pobierz
•    prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•    aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm ,

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie
Powiatowego Zespołu lub przez osobę upoważnioną.

Legitymacja uprawnia do korzystania z ulg, tj.: komunikacja miejska i podmiejska, przejazdy PKP itp. Szczegółowe informacje można uzyskać w instytucjach i zakładach przyznających ulgi na podstawie odrębnych przepisów.

Wystawienie pierwszej legitymacji jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (nr konta dostępny w siedzibie Powiatowego Zespołu)

 

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego