Formy kontaktu

Ostatnia aktualizacja strony: 2019-04-18 13:11

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

 ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin

Telefon: 63 270 44 30,  Fax: 63 270 51 26

E-mail: interwencja@pcpr.konin.pl

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00

Pracownicy ośrodka:

dr Jacek Biskupski – kierownik

mgr Agnieszka Korytkowska – starszy pracownik socjalny

Przemysław Radoszewski - psycholog

 

Nasi specjaliści

prawnik – mgr Nikola Juzala – Grabowska

terapeutka uzależnień – mgr Ewa Kubicka

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego