Telefon zaufania

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-07-29 10:35
Telefon zaufania przeznaczony jest w szczególności do:
  • zgłaszania sytuacji kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu klienta,
  • uzyskania wsparcia emocjonalnego od specjalisty pracy z rodziną w chwili wystąpienia nagłego kryzysu, konfliktu małżeńskiego lub rodzinnego,
  • uzyskania samej informacji dotyczącej możliwych form wyjścia z kryzysu.

512 493 486

Czynny: codziennie 7.00 - 22.00

 

1. Wykaz jednostek udzielajacych pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie wojewodztwa wielkopolskiego

2. Wspacie osób doznajacych przemocy w rodzinie 2015 instytucje samorzadowe 1

3. Wspacie osob doznajacych przemocy w rodzinie 2015 instytucje pozarzadowe 2

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego