Struktura organizacyjna

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-05-24 12:38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
(budynek Starostwa Powiatowego wejście na końcu budynku od Placu Górnika posiada podjazd oraz windę dla osób niepełnosprawnych)

tel./fax 63 243-03-06

e-mail: sekretariat@pcpr.konin.pl

III piętro, pok. 466 -sekretariat

Karolina Turkiewicz   e-mail: karolina.turkiewicz@pcpr.konin.pl

 
Dyrektor - Elżbieta Sroczyńska e-mail: elzbieta.sroczynska@pcpr.konin.pl

 

Zespół ds. realizacji świadczeń, pomocy instytucjonalnej i środowiskowej
pokój nr 469 tel. 63 243 03 08

Kierownik działu - Małgorzata Pęczkowska e-mail: malgorzata.peczkowska@pcpr.konin.pl

Katarzyna Papiewska e-mail: katarzyna.papiewska@pcpr.konin.pl
Kinga Stępińska e-mail: kinga.stepinska@pcpr.konin.pl
Halina Stogińska e-mail: halina.stoginska@pcpr.konin.pl
 

Zespół ds. rehabilitacja społecznej osób niepełnosprawnych
pokój nr 468 tel. 63 243 03 10

Koordynator zespołu - Tomasz Kubalak e-mail: tomasz.kubalak@pcpr.konin.pl

Monika Łukaszewska e-mail: monika.lukaszewska@pcpr.konin.pl
Lidija Arsić - Witulska e-mail: lidia.witulska@pcpr.konin.pl
 

Doradca ds. osób niepełnosprawnych
pokój nr 468 tel/fax 63 246 50 68

Karolina Pawłowska e-mail: doradca.on@pcpr.konin.pl

 

Zespół ds. pieczy zastępczej
pokój nr 467 tel. 63 243 03 07, 63 240 26 35

e-mail: piecza.zastepcza@pcpr.konin.pl

Kierownik działu - Dorota Kaźmierczak e-mail: dorota.kazmierczak@pcpr.konin.pl

Anna Wojtyra e-mail: anna.wojtyra@pcpr.konin.pl
Marta Sosińska e-mail: marta.sosinska@pcpr.konin.pl
Szymon Nowak e-mail: szymon.nowak@pcpr.konin.pl
Ewelina Baranek e-mail: ewelina.baranek@pcpr.konin.pl
Agnieszka Rubczewska e-mail: agnieszka.rubczewska@pcpr.konin.pl
Daria Tamulska e-mail: daria.tamulska@pcpr.konin.pl

 

OPRiIK
(siedziba na I piętrze w budynku DPS w Ślesinie ul. Kościelna 46),
pokój nr 108 tel. 63 270 44 30

 

e-mail: interwencja@pcpr.konin.pl

Jacek Biskupski e-mail: jacek.biskupski@pcpr.konin.pl
Agnieszka Korytkowska e-mail: agnieszka.korytkowska@pcpr.konin.pl
Przemysław Radoszewski e-mail: przemyslaw.radoszewski@pcpr.konin.pl
 

 

Dział księgowo-finansowy
pokój nr 465 tel. 63 243 03 06

e-mail: ksiegowosc@pcpr.konin.pl

Główny księgowy - Jolanta Tichoń - Wieczyńska

Jolanta Szustakowska e-mail: jolanta.szustakowska@pcpr.konin.pl
Joanna Śniegowska e-mail: joanna.sniegowska@pcpr.konin.pl
 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego