Podstawa prawna działania ośrodka

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-20 10:11

Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku, nr 64,   poz.593, z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180,poz. 1493 z późniejszymi zmianami),

3. art.4. ust.1 pkt.3, art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami),

4. Regulaminu

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego