Nasi specjaliści

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-04-23 09:54

 

Prawnik – mgr Nikola Juzala – Grabowska

Terapeutka uzależnień – mgr Ewa Kubicka

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego