Hostel

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-04 14:35

W ramach Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Hostel posiadający 12 miejsc noclegowych i bazę sanitarno-kuchenną. Przeznaczony jest dla osób, które znalazły się nagle w sytuacji kryzysowej, zagrażającej ich zdrowiu lub życiu. Mogą one wówczas skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy, rodzinnego środowiska, bądź przemyślenia swojej sytuacji i podjęcia decyzji co do dalszego życia. Mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas pobytu w Hostelu może trwać trzy miesiące z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach kolejny miesiąc. W tym czasie osoba wykorzystując zasoby własne i pomoc specjalistów przygotowuje i wciela w życie plan naprawy sytuacji kryzysowej i wyjścia z przemocy/ kryzysu. Po opuszczeniu Hostelu nadal utrzymywany jest monitoring osób poprzez m.in. doraźne poradnictwo i wsparcie. Prawa i obowiązki osób korzystających z tej formy pomocy określa Regulamin Hostelu.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego