„Mogę więcej” – edycja V

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-09-12 09:08
plakat

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z Partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminami: Sompolno, Stare Miasto i Ślesin realizuje projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością „Mogę więcej” – edycja V.

Jego celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej  dla mieszkańców  Konina oraz powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z form rehabilitacji tj.: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, koncerty relaksacyjne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do koordynatora projektu: 604 958 787

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego