Wizyta studyjna w Ośrodku Interwencji w Ślesinie

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-09-07 08:50

W dniu 24 sierpnia 2017 roku Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Wizyta była okazją do wymiany zawodowych doświadczeń i przedstawienia funkcjonowania i działań Ośrodka. W trakcie spotkania goście zwiedzili hostel i zapoznali się z formami wsparcia i pomocy oferowanymi w Ośrodku.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego