Nabór chętnych osób do projetku EFS

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-06-27 09:33

JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY w partnerstwie z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje na terenie powiatu konińskiego (gminy: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Grodziec (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska)) projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Kierunek zmiany wspierający osoby wykluczone społecznie”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 100 osób (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez wybrane instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej, zamieszkujących wybrane gminy 3 powiatów województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy podczas trwania projektu zostaną otoczeni wsparciem przez doradców zawodowych oraz trenerów prowadzących warsztaty. Czekają na nich także szkolenia zawodowe, na które dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu.

Plakat akcji - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego