Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-06-12 09:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej  dla 38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2017r do godziny 15.00

Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - pobierz
  3. Formularz oświadczeń - pobierz
  4. Szcegółowa specyfikacja oferty - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego