Nowe programy PFRON

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-05-26 13:06

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców

1."ABSOLWENT" - materiał informacyjny
2. PRACA-INTEGRACJA - materiał informacyjny
3. STABILNE ZATRUDNIENIE - materiał informacyjny

Oddział Wielkopolski PFRON w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pod tytułem  "Osoby niepełnosprawne - szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych"  będzie organizatorem Konferencji, która odbędzie się 21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Aby przybliżyć Państwu w skrócie powyższe programy w załączeniu przesyłamy ulotki informacyjne promujące nowe programy Funduszu.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego