Wybór oferty na przeprowadzenie warsztatów z cyberprzemocy

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-04-18 09:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonanowo wyboru oferenta na przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberprzemocy dla 38 rodziców zastępczych z terenu powiatu konińskiego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS.

Protokół z postępowania zamieszczony w załaczniku.

1. Protokół z wyboru oferenta - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego