Warsztaty specjalistów w OPRiK

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-04-10 09:01
warsztaty dla specjalistów

W dniu 31 marca 2017 roku Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie zaprosił pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych, kuratorów zawodowych, zespołu pieczy zastępczej z powiatu konińskiego do poszerzenia swojej wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prelekcję połączoną z warsztatem zatytułowanym: „Strategie działania w pracy z rodziną doświadczająca przemocy domowej” wygłosiła p. Elżbieta
 J. Marczyńska, kierownik Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w Kaliszu oraz certyfikowany superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego