Szkolenie dla kuratorów

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-03-17 12:08

W dniu 10 marca 2017 roku psycholog z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie poprowadził szkolenie dla Kuratorów rodzinnych Sądu Rejonowego w Koninie  na temat:
„ Sytuacja psychologiczna dzieci i ich role w rodzinach patologicznych i dysfunkcyjnych”.  Spotkanie miało charakter warsztatowy. Uczestniczyło w nich 10 zawodowych kuratorów rodzinnych.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego