Szkolenie dla kuratorów sądowych

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-02-21 09:05

W dniu 16 lutym 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Koninie odbyło się szkolenie dla kuratorów zawodowych dla dorosłych na temat „Zastosowanie negocjacji i mediacji w pracy kuratora zawodowego”, poprowadzone przez mediatora  Jacka Biskupskiego z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Szkolenie jest pierwszym  cyklem spotkań warsztatowych, które zostały zaplanowane na rok 2017 w ramach wizyt studyjnych pracowników Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie z kuratelą sądową Sądu Rejonowego w Koninie.

Kolejne spotkanie szkoleniowe zaplanowane jest w miesiącu marcu na temat „Role rodzinne w rodzinie alkoholowej. Aspekty psychologiczne”, które zostaną przeprowadzone dla kuratorów rodzinnych w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego