Warsztaty dla rodziców „Mądry rodzic, szczęśliwe dziecko”

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-02-21 09:04

W Kazimierzu Biskupim Gminnym Ośrodku Kultury w ramach projektu socjalnego pt. „Mała Akademia Rodziny – promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w Gminie Kazimierz Biskupi” pracownik z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie poprowadził w dniu 2.02.2017 roku pierwsze zajęcia warsztatowe z cyklu „Mądry rodzic, szczęśliwe dziecko”. Celem warsztatów jest umożliwienie rodzicom poznania potrzeb i możliwości dziecka oraz swoich własnych, rozwijanie umiejętności komunikowania się.  W trakcie zajęć rodzice omawiają i poszukują rozwiązania konkretnych sytuacji, z jakimi mają do czynienia i w sposób praktyczny rozwijają umiejętności potrzebne do ich rozwiązywania. Kolejne warsztaty zaplanowano na dzień 9.02.2017 roku.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego