Zapytanie ofertowe na usługę pomocy prawnej

Ostatnia aktualizacja strony: 2017-01-26 14:14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na pomoc prawną dla rodzin zastępczych w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.

Oferty należy składać do dnia 02.02.2017r do godziny 15.00

Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - pobierz
  3. Oświadczenie o braku powiązań - pobierz
  4. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz
  5. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
  6. Oświadczenie o stanie zdrowia - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego