Rozstrzygnięcie naboru

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-12-20 12:39
Rozstrzygnięto nabór na psychologa i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegóły w załączniku
1. Wybór na stanowisko psychologa - podgląd
2. Wybór na stanowisko psychologa II - podgląd
3. Wybór na stanowisko koordynatora pieczy zastępczej - podgląd

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego