Sześćdziesięciu może więcej

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-25 13:13
Do końca listopada potrwa druga edycja projektu „Mogę więcej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” i partnera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. To już drugie takie przedsięwzięcie realizowane wspólnie, które ma na celu poprawę dostępu do różnych form rehabilitacji osobom niepełnosprawnym.

 

Dla osób niepełnosprawnych rehabilitacja jest częścią codziennego dnia, która poprawia  lub utrzymuje na podobnym poziomie jakość ich życia. W realizowanym od września projekcie w różnych indywidualnych formach rehabilitacji udział bierze prawie 60 osób z niepełnosprawnością z subregionu konińskiego. Są to w większości dzieci i młodzież. Formy rehabilitacji, z jakich korzystają to: fizjoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia taktylna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikowania się, hipoterapia, relaksacja. Uczestniczą one także w odbywających się w grocie solnej koncertach relaksacyjnych.


Realizacja projektu „Mogę więcej 2” jest możliwa dzięki współfinansowaniu go ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego