Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wyróżnione !

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-06-24 14:42
gala
gala
gala
gala
gala
gala
gala
gala

W dniu 22 czerwca br. delegacja  w składzie :

1. Starosta Koniński – Stanisław Bielik

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Elżbieta Sroczyńska

3. Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Dorota Kaźmierczak

4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Marta Sosińska

5. Zofia i Józef Walkowscy- rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

6. Krystyna i Leszek Gralakowie- rodzina zastępcza zawodowa

wzięła udział w IV Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie, w Sali pod kopułą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Na wniosek organizatora  Kongresu, Koalicji na Rzecz Rodzinnej  Opieki Zastępczej , Powiat Koniński oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, znaleźli się w gronie 13 samorządów, które  otrzymaly wyróżnienie „ za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie  wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.  Dostrzeżenie  dobrych efektów polityki powiatu konińskiego w zakresie  wspierania rodzin z problemami, organizacji nowoczesnych, przyjaznych dziecku form zastępczej opieki, to wielkie wyróżnienie  dla  organizatora pieczy zastępczej.

    Podczas Kongresu  Rodzicielstwa Zastępczego  mówiono wiele o deinstytualizacji  opieki nad dziećmi, budowaniu więzi  w rodzinach zastępczych, psychicznym wspieraniu dzieci oraz codziennej pracy.  Zwracano uwagę na  wartość  rodzinnych form opieki nad dziećmi, które dają  szansę na  szczęście, miłość i rozwój dzieci.

    W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy  w Kongresie udział wziął  Andrzej Dera , sekretarz Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacje dla rodzin zastępczych złożył również  Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Posłanka Małgorzata Kidawa- Błońska oraz Rzecznik Praw Dziecka, Sekretarz Stanu Marek Michalak.

    W części roboczej Kongresu wśród prelegentów znaleźli się m.in. : Joanna Liberadzka Gruca   (Koalicja), Edyta Wojtasińska ( Koalicja), Niell Peter Rygaard   ( psycholog kliniczny z Danii), Chris Taylor ( pisarz, terapeuta w opiece instytucjonalnej z Wielkiej Brytanii), Roma Ulasińska ( psycholog kliniczny Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego