Komunikat w sprawie programu Aktywny Samorząd 2016

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-04-06 08:03

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż wnioski dotyczące Modułu I programu Aktywny Samorząd, przyjmowane będą od 02 maja 2016r.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego