Nabór na stanowisko psychologa

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-03-01 14:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA.
Wymagania:
- dyplom psychologa
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
- niekaralność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przeprowadzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej,
- prowadzenie poradnictwa i terapii w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Szczegółowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci znajdująsie w załączniku

Wymagania dla kanddatów - pobierz

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego