Seminarium w regionie partnerskim Lääne-Viru w Estonii.

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-26 08:07
seminarium Estonia
Seminarium Estonia
Seminarium Estonia
Dzięki przyjaznym stosunkom pomiędzy Powiatem Lääne-Viru w Estonii oraz Powiatem Konińskim, w dniach 24.09.2014 – 27.09.2014 pracownicy PCPR w Koninie

 

kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pani Dorota Kaźmierczak oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pan Szymon Nowak uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiego regionu Lääne-Viru w Estonii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w seminarium „Ocena i przygotowanie rodziny zastępczej dla potrzeb przyjmowanego dziecka”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy regionu Lääne-Viru ze Szwedzkim Centrum Adopcji Dzieci. Podczas konferencji zaprezentowano model pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi w oparciu o standardy rodzinnej pieczy zastępczej programu PRIDE, obecne również od 2002 roku w Powiecie Konińskim. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń praktyków ze Szwecji, Estonii i Polski. Rekomendacją dla uczestników międzynarodowej konferencji było potwierdzenie konieczności profesjonalnego przygotowania i oceny kandydatów na rodzinę zastępczą, w kontekście potrzeb przyjmowanego dziecka. 

Pobyt w regionie Lääne-Viru był również okazją do zapoznania się z rozwiązaniami samorządowymi  powiatu dotyczącymi pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Należy podkreślić, iż w Estonii praca socjalna na poziomie samorządu kładzie nacisk na rozwój usług socjalnych oraz kompleksowe i długoterminowe wspieranie rodziny w samodzielnym funkcjonowaniu. Cechą łączącą partnerskie powiaty jest rodzinny model pieczy zastępczej.

Ponadto wyjazd do Estonii przyczynił się do zacieśnienia więzi pomiędzy przedstawicielami zaprzyjaźnionych powiatów i osobistego spotkania z kulturą i unikatową przyrodą Estonii.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego