Wynik wyboru partnera/partnerów do realizacji projektu

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-02-09 09:14

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 z dnia 05.01.2016 r. oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej; 62-510 Konin, ul. Południowa 2A
  2. Fundacja Aktywności Lokalnej; 62-040 Puszczykowo, ul. Lipowa 6A
  3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; 62-500 Konin, ul. PCK 13
  4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Koninie; 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A
  5. Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Klara; Wąsosze 73A, 62-561 Ślesin  

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

Decyzją komisji z dn. 02.02.2016 r. do wspólnej realizacji projektów wybrani zostali czterej Partnerzy:

  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej; 62-510 Konin, ul. Południowa 2A
  2. Fundacja Aktywności Lokalnej; 62-040 Puszczykowo, ul. Lipowa 6A
  3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; 62-500 Konin, ul. PCK 13
  4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Koninie; 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A

Z uwagi na najwyższą ocenę złożonych ofert oraz zaproponowany zakres działań w ramach projektu.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego