Piknik Rodzinny w Żychlinie

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-09-23 10:14
piknik
piknik
piknik
piknik
piknik

 

W dniu 20 września 2015 roku w Żychlinie  odbył się Festyn z okazji

Powiatowych  Dni Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego - 2015 oraz Powiatowego  Dnia Seniora i  Dnia Integracji Staromiejskiej.

Organizatorami Festynu był Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.

Współorganizatorami było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie, Koło Gospodyń Wiejskich  z Gminy Stare Miasto, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy w powiecie konińskim, Komenda Miejska Policji w Koninie , Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Studio Tańca Rytmix, Stowarzyszenia PCK, Amazonki, Magnolia.

Program imprezy adresowany był do szerokiej grupy odbiorców, przede wszystkim do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, seniorów.  Organizowany z myślą o rodzinach festyn był okazją do zaprezentowania potencjału artystycznego oraz umiejętności sportowych dzieci, młodzieży oraz seniorów z naszego powiatu. Nie zabrakło konkursów z nagrodami, pokazów między innymi pomocy przedmedycznej, obrony przed agresją psa, prezentacji sprzętu przeciwpożarowego. Można było podziwiać paradną musztrę w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie. Rodziny wielodzietne cieszyły się z upominków ufundowanych przez samorządy. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy przygotowali wystawy swoich prac.

Międzypokoleniowej integracji i dobrej zabawie sprzyjały  występy zespołów muzycznych, grup wokalnych, prezentacje taneczne.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego