Nabór wniosków do programu „ Aktywny Samorząd” 2014 – Moduł II

Ostatnia aktualizacja strony: 2015-02-25 13:14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie od 01.09.2014r. do 30.09.2014r.

 

prowadzić będzie nabór wniosków na realizację programu Aktywny Samorząd - Moduł II (dofinansowanie do kosztów nauki). Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON lub Powiatowego Centrum oraz pod numerem telefonu 063 246 50 68. Wnioski będą przyjmowane w PCPR w pokoju 464Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.


Wniosek z załącznikami do pobrania ze strony.

Organizacje

Samorząd województwa wielkopolskiego
Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ngo.pl
Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski urządz wojewódzki Poznań
Biuletyn informacji publicznej
Kapitał ludzki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”
Agencja rozwoju regionalnego